pozycjonowanie sosnowiec

Pomimo że sama metoda powstała w

W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości. Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia o tyle, aby trafnie określić profil osobowościowy danej osobyPublic/images/014.jpgDodane: 30-11-2018 02:42

Powrót do pełnej wersji: pozycjonowanie sosnowiec